Dilantin kaufen online

Crystal(1997)e-gre-herhangi bir dilin kresellemesi o dili konuanlarn saysyla orantl deildir.Bir dilin dnya dili haline gelmesinin balca iki sebebi vardr ki bunlardan ilki dierinden daha nemlidir;politik ve dolaysyla askeri g ile ekonomik g. ngilizcenin dnya dili olmas da bu iki etkenle aklanabilir;ngilizce uzun zamandr doru yerde ve doru zamanda sahneye kmtr.

ngilizcenin geliiminin temellerine baktmzda iki nemli noktayla karlarz: Siyasal gelimeler ve bilgiye ulam.Siyasal gelimelerin 19.aa.da iyice belirginletii dikkate alnrsa ,ayn yzylda birok kiinin Niin Dnya Dili, ngilizce?sorusuna Britanya mparatorluunun bymesini iaret ederek kolaylkla also verebilmesi anlalabilir.Birinci ve kinci Dnya Savalarndan sonra gcn yitiren Britanya mparatorluunun grevini devralacak olan ABDnin dilinin von ngilizce olmas bu dilin kullanmn ve yaylmn hzlandrmtr(Crystal,1997-9,15).

ngilizcenin kullanmn arttran dier bir tarihsel sre ise Endstri Devrimidir .19 aa. balarnda Britanya,endstri ve ticaret alanlarnda dnyann de nde eingehende lkesidir.1700 ylnda 5 milyon civarnda olan Britanya nfusu,1800de ikiye katlanr ve bu yzyl boyunca hibir lke Britanyann ekonomik bymesiyle junge lemez. Endstri Devriminin birok cisd-ngiliz kkenlidir ve 1800 ylnda tekstil ve madencilik alanlarnda dnya lideri olan ngiliz firmalar d dnyaya alrlar.Bu-da-Britanyaya dnyann atlyesi(die “werkstatt der welt”) nvann getirir.Bu baarlarn dilbilimsel sonular kendini ok gemeden gsterir.Teknolojik bilimsel ve yeni gelimelerle birlikte yeni terimler nur fünf ngilizceye binlerce yeni kelime katlr.Fakat bundan da nemlisi bu gelimeler dier lkelere von ing ve bunlar takip etmek isteyen yabanclarn ngilizce renmesi gibi bir zorunluluk doar.ngilteredeki bu geliimler, ktadaki birok bilim adamnn ngiltereye gelmesine ve almalarn burada srdrmesine von yol der aare.Yzyln sonuna doru ngilteredeki gelimeler Amerikaya da srar ve II.Dnya Sava sonras ypranan ngilterenin yerini 20.aa.da Amerika doldurur.Bilgiye ulamn ise bir tek dili vardr:ngilizce(Crystal,1997-20,45).

19.aa. balar uluslararas bankacln da geliim gsterdii yllardr ve endstriyel anlamda gelimi devletlerin bankaclkta da geliim gstermeleri doaldr. Almanya,ngiltere ve ABD bu konuda ba ekerler.Bu gelimeyle birlikte zellikle gelimekte olan lkeler iin yabanc dil renimi yeni bir anlam kazanr:Paraya ulam (Crystal, 1997-45).

ngilizce,bu tarihsel gelimelerin sonucunda uluslararas ilikiler,medya,(reklamclk, im yaynlar,filmler,pop mzik) eitim,uluslararas tama,uluslararas gvenlik ve iletiim
yoluyla yaylr.Uluslararas ilikilerde ngilizce kullanlr,nk bir lingua franca gereklidir. Die NATO,der UNESCO,der UN-gibi kurumlarn varl bir iletiim dilini gerektirir.Bilimsel,sanatsal gibt da politik toplantlarda dnyann sein yerinden eingehenden katlmclarn ortak bir dil varlnn pratikliine ihtiyalar vardr.Sohn yllarda zellikle Avrupada ngilizce yannda dier diller von iletiim dili olarak kullanlmaya allsa da ngilizcenin tm dnyada bir lingua franca-iletiim dili – olduu gerei yadsnamaz.

ngilizcenin kullanm yaylmnda bir dier kltrel etken von medyadr. ngilizce, yaklak 400 yldr basnda kullanlmaktadr.17.yyn ilk yllarnda Avrupal devletler gazeteler karmaya balamlardr ve bu alanda da ngiltere ba ekmektedir.ngilizceye basnda verilen hirsch yeni teknolojik haber alma gelimeleriyle artmtr;rnein Reuters 1851 ylnda Londrada bir uluslararas haber alma ajans kurmutur.Medyada ngilizce kullanm sadece basnla die snrl deildir.19.aa.sonlarnda ABDde gelien reklamclk im ve yayncl dier etkenlerdendir.Im dalgalar sayesinde ngilizce dnyann drt bir yanna yaylm ve blgesel yayncla ok az olanak tanmtr(Crystal,1997-47,62).

Sinema medyann dier bir alandr.19. aa.da Avrupa ve Amerikada gelimeye balayan sinema teknolojisi I. Dnya Savandan sonra Amerikaya kaym,1915 ylnda Hollywood-film endstrisinin kurulmas dier devletlere ve dillere sinema alannda tm yollar tkamtr.1996 BFI Televizyon ve Film Elkitabna gre dnya film endstrisinin %80i ganz ngilizcedir.Oskar trenleri sein zaman ngilizce olduu gibi Avrupada yaplan von Cannes Festivalinde verilen dllerin yarsndan fazlas ngilizce-filmlere verilmektedir.

Sinemayla birlikte evlerimize giren bir dier ngilizce e pop mziktir.Teknolojik gelimelerin oder Amerikada olduundan bu teknolojiyle oluan mzik von ngilizcedir. Im programlar ve, sohn teknolojiyle yaplan video kliplerle evlerimize giren mziin yaam felsefesinin,giyiminin,dilinin hayatmzda yer etmesi kanlmazdr (Crystal,1997-63).

Uluslar aras ulam ve gvenlikte kullanlan ksaltmalar yine ngilizce kkenlidir. Bilimsel aratrmalar ounlukla bu dilde yapldndan gibt da bu dile evrildiinden eitimde von bilgiye erimek amacyla kullanlan dil ngilizcedir. Ayrca bilginin de kolay eriildii ve iletiimin de yaygn olarak kullanld welche ortak dil yine ngilizce kabul edilmektedir (Crystal,1997-64).

Crystaln tm bu gelimeleri yazd Kresel Bir Dil Olarak ngilizce-englisch als Globale Sprache(1997) adl kitabnda bahsettii tarihsel olaylar ve bu olaylarn kltrel sonular kresel bir dilin yaratl aamalarn belirler. Crystal(1997)n gsterdii tarihsel ve kltrel gelimeler, Tak Alinin Fundamentalizmler atmas(2002) adl kitabnda sralad tarihsel olaylarla paralellik gsterir.ki yazar da 19.aa. dnyasnda Britanya mparatorluunun kaytsz artsz egemenliinden bahsederken bu dnya liderliinin I. ve II.Dnya Savalarndan sonra Amerikaya getiinde hemfikirdir.Crystal Amerikann yayl aamalarn tarihin doal bir sonucu olarak kabul eder ve siyasal/askeri/ekonomik bakmlardan dnyada tek g olan bu lkenin dilinin dnya dili olarak kullanlmasn yadrgamaz.

Tak Ali, bu ve teknolojik kltrel gelimelerin zellikle Gney-Bat Asya ve Ortadou lkeleri zerindeki effekten zerinde durur.Yazara gre Amerikann dnyann tek gc olarak ortaya kmas doal bir seyir izlemez,aksine bu yllardr sistemli olarak uygulanan politikalarn sonucudur.Bu bak als biraz daha ileriye gtrlrse ngilizcenin dnya dili olarak domas,gelimesi ve yaylmas bu politikalara balanabilir.

Yurtd Eitim ve ngiltere dil Okullar hakknda daha fazla bilgi iinltfen http://www.afegitim.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *